EFE3D

EFE3D

Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » Môt tin rất vui ! Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » – « Trường Pháp ở nước ngoài tiếp cận phát triển bền vững « (bậc 2) (mức độ chuyên sâu) Chứng nhận này được AEFE cấp là kết...
Dự án tăng cường ngôn ngữ

Dự án tăng cường ngôn ngữ

Dự án tăng cường ngôn ngữ Tăng cường học các ngôn ngữ hiện đại từ bậc tiểu học và thúc đẩy giáo dục đa ngôn ngữ là trọng tâm của dự án giảng dạy tiếng Pháp ở nước ngoài. Dự án này góp phần tạo nên chất lượng xuất sắc của trường và đáp ứng sự mong đợi của các gia đình....