Dernière modification le 26 December 2023 par LFAY

Hướng nghiệp như thế nào ?

Hướng nghiệp có nghĩa là tự hỏi bản thân xem sau này các em muốn làm gì, theo đuổi công việc gì và theo hình thức nào, học ngành học nào để có thể đạt được điều đó và ở quốc gia nào, thành phố nào…

Hướng nghiệp có nghĩa là chọn con đường cho cuộc sống của các em sau khi tốt nghiệp trung học. Đó là một quá trình phát triển mà mỗi học sinh phải thực hiện và xây dựng từng bước từ bậc trung học cơ sở và chắc chắn hơn là ở bậc trung học phổ thông, khi các em học cách hiểu rõ bản thân mình hơn, biết được sở thích, tài năng, kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu của mình. …

Chính trên tinh thần này mà parcours Avenir đã được lập ra, cho phép học sinh từ lớp sáu đến lớp 12, cùng với phụ huynh, dần dần xây dựng, trong suốt quá trình học trung học, các kỹ năng thực sự trong việc hướng nghiệp.

Dù quá trình này mang tính cá nhân, các em học sinh không hề đơn độc và có thể tin cậy vào sự hỗ trợ và tư vấn của các thầy cô giáo trường Pháp và ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy chuyên ngành, giáo viên thư viện, thầy phụ trách quản lý học đường và hướng nghiệp. Nhiều chuyên gia bên ngoài cũng tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp của trường: hội thảo hướng nghiệp, diễn giả Campus France, v.v.

Hỗ trợ học sinh định hướng là chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng để các em lựa chọn khóa học phù hợp, cũng như cung cấp cho các em công cụ để các em có thể thích ứng với những thay đổi trong thế giới việc làm và tìm được vị trí phù hợp với tài năng và nguyện vọng của mình. Điều đó cũng có nghĩa là đấu tranh chống lại sự tự kiểm duyệt và khuyến khích tham vọng trong học tập của các em.

Để chuyển bị cho quá trình này, xin mời các em vào xem chuyên mục Orientation du CDI (Hướng nghiệp của Trung tâm tư liệu và thông tin), và hãy liên hệ với thầy phụ trách học đường và hướng nghiệp (cpe@lfay.com.vn) , hoặc là hãy xem các bài viết về hướng nghiệp trên trang web này.