Điều kiện

Điều kiện

2024-2025 LƯU Ý: Nhà trường không yêu cầu phụ huynh trả bất cứ khoản phí nào cho đến khi hồ sơ được Hiệu trưởng toàn trường phê duyệt và sẽ gửi thông báo tới phụ huynh. Học sinh được đăng ký vào lớp theo tuổi của mình (lớp tương ứng với năm sinh) hoặc vào lớp theo...
Agora monde

Agora monde

AGORA Monde là một trong những công cụ được các trường học trong mạng lưới AEFE cùng sử dụng vì lợi ích của học sinh: một công cụ hợp tác dựa trên sự trao đổi năng động giữa các em học sinh trung học đang chọn ngành học phù hợp và các em cựu học sinh còn trẻ tuổi...
EFE3D

EFE3D

Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » Môt tin rất vui ! Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » – « Trường Pháp ở nước ngoài tiếp cận phát triển bền vững « (bậc 2) (mức độ chuyên sâu) Chứng nhận này được AEFE cấp là kết...