Trường Pháp Alexandre Yersin: Các con số ấn tượng

• Hơn 1100 học sinh từ lớp mẫu giáo nhỏ (3 tuổi) đến lớp 12

Một cơ sở giáo dục, đóng tại thành phố Hà nội (Việt Nam), được thành lập vào năm 1982;

 Một cơ sở giáo dục chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE);

98 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS
100% tốt nghiệp THPT

Trường được khánh thành năm 2018 tại quận Long Biên

Hơn 150 cán bộ nhân viên

Các trường học chịu sự quản lý trực tiếp của AEFE là trường công của Pháp

Ngân sách của trường được bổ sung hàng năm vào ngân sách của AEFE.

Các trường Pháp ở nước ngoài dưới sự quản lý trực tiếp của ( AEFE) (EGD). được coi như các cơ quan của AEFE ở cấp địa phương. ui. AEFE trợ cấp cho trường và trả lương cho các nhân viên làm việc ở trường trong biên chế của Bộ giáo dục Pháp.

 

Xin mời quý vị và các em học sinh cùng thăm quan trường Pháp :