Dernière modification le 19 September 2023 par LFAY

Dự án tăng cường ngôn ngữ

Tăng cường học các ngôn ngữ hiện đại từ bậc tiểu học và thúc đẩy giáo dục đa ngôn ngữ là trọng tâm của dự án giảng dạy tiếng Pháp ở nước ngoài. Dự án này góp phần tạo nên chất lượng xuất sắc của trường và đáp ứng sự mong đợi của các gia đình.

Phương pháp sư phạm đã được triển khai nhằm tăng cường khả năng thông thạo ít nhất ba ngôn ngữ ngoài tiếng Pháp của tất cả học sinh để chuẩn bị tốt nhất cho các em tham gia các khóa học giáo dục đại học, thành công với các dự án nghề nghiệp và tương lai của các em với tư cách là công dân trong một thế giới mở.

PARLE

Parle

Dự án PARLE (Khóa học ngoại ngữ được điều chỉnh và tăng cường) do AEFE thiết kế nhằm mục đích củng cố chất lượng đào tạo ngôn ngữ cho học sinh, tăng cường khả năng thông thạo một ngoại ngữ hiện đại ngoài tiếng Việt. Khóa học được dạy bằng tiếng Anh và giúp học sinh có thể học Khoa Quốc tế Mỹ ở lớp 6 và lớp 10 hoặc Khoa Châu Âu từ lớp 10.

Ở trường Pháp, học sinh không chỉ học nhiều ngôn ngữ hiện đại trong giờ ngoại ngữ, mà còn học bằng tiếng Anh nhiều môn học như Nghệ thuật, Tìm hiểu thế giới, giáo dục thể chất theo chương trình EMILE (dạy một môn học tích hợp bằng ngoại ngữ) ở bậc tiểu học và DNL (Bộ môn phi ngôn ngữ) – Môn Lịch sử-Địa lý ở bậc trung học .