Dernière modification le 18 September 2023 par LFAY

Thư viện và trung tâm thông tin-tư liệu

 

BCD (Thư viện -trung tâm tư liệu) là gì ?

Dành cho học sinh tiểu học, la Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) (Thư viện -Trung tâm tư liệu) là nơi các em có thể tìm thấy rất nhiều sách hay và là nơi có thể tổ chức nhiều hoạt động.

CDI (Trung tâm thông tin-tư liệu) là gì ?

Dành cho học sinh THCS và THPT, Centre de documentation et d’information (CDI) (trung tâm thông tin-tư liệu) là nơi nhiều hoạt động được tổ chức. Các em học sinh có thể tìm thấy ở đây rất nhiều tiểu thuyết, truyện tranh, sách tư liệu, tài liệu về hướng nghiệp, có thể truy cập internet và vào nghe các chương trình webradio.

Liên kết đến thư viện