Agora monde

Agora monde

AGORA Monde là một trong những công cụ được các trường học trong mạng lưới AEFE cùng sử dụng vì lợi ích của học sinh: một công cụ hợp tác dựa trên sự trao đổi năng động giữa các em học sinh trung học đang chọn ngành học phù hợp và các em cựu học sinh còn trẻ tuổi...
Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp như thế nào ? Hướng nghiệp có nghĩa là tự hỏi bản thân xem sau này các em muốn làm gì, theo đuổi công việc gì và theo hình thức nào, học ngành học nào để có thể đạt được điều đó và ở quốc gia nào, thành phố nào… Hướng nghiệp có nghĩa là chọn con...
Dự án tăng cường ngôn ngữ

Dự án tăng cường ngôn ngữ

Dự án tăng cường ngôn ngữ Tăng cường học các ngôn ngữ hiện đại từ bậc tiểu học và thúc đẩy giáo dục đa ngôn ngữ là trọng tâm của dự án giảng dạy tiếng Pháp ở nước ngoài. Dự án này góp phần tạo nên chất lượng xuất sắc của trường và đáp ứng sự mong đợi của các gia đình....
Các kỳ thi

Các kỳ thi

Các kỳ thi Học sinh trường Pháp Alexandre Yersin thi lấy bằng DNB (Diplôme National du Brevet – Tốt nghiệp Phố thông cơ sở) vào cuối cấp 2. Các em nhận được bằng Tú tài ( Diplôme national du baccalauréat général) khi học xong lớp 12 và thi đỗ Bằng này chứng nhận...
BCDI

BCDI

Thư viện và trung tâm thông tin-tư liệu   BCD (Thư viện -trung tâm tư liệu) là gì ? Dành cho học sinh tiểu học, la Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) (Thư viện -Trung tâm tư liệu) là nơi các em có thể tìm thấy rất nhiều sách hay và là nơi có thể tổ chức...