Dernière modification le 12 December 2023 par Vuong Bach Lien

Giờ học

Cổng trường mở từ 8h đến 18h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ lễ và trong các kỳ nghỉ theo lịch học của nhà trường.

MẪU GIÁO & TIỂU HỌC

Các hoạt động ngoại khóa (không bắt buộc) dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học được tổ chức vào các buổi chiều từ 14h45 đến 16h30 theo lịch sau :

  • Mẫu giáo bé PS, Mẫu giáo nhỡ MS, Mẫu giáo lớn GS : lịch sẽ cập nhật vào đầu năm học
  • Lớp 1 (CP) và lớp 2 (CE1) : thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu
  • Lớp 3 (CE2) : thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ sáu
  • Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu

Các hoạt động giáo dục bổ trợ APC (không bắt buộc) do giáo viên đề xuất tới học sinh :

  • Mẫu giáo bé PS, Mẫu giáo nhỡ MS, Mẫu giáo lớn GS : lịch sẽ cập nhật vào đầu năm học
  • Lớp 1 và lớp 2 (CP & CE1) : thứ tư, từ 14h45 đến 16h30
  • Lớp 3 (CE2) : thứ ba, từ 14h45 đến 16h30
  • Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ hai, từ 14h45 đến 16h30

TRUNG HỌC

8h25 Chuông báo vào lớp
8h30 Bắt đầu tiết học
10h20 – 10h35 Nghỉ ra chơi
12h25 – 13h25 Nghỉ ăn trưa
13h30 Bắt đầu tiết học
15h20 – 15h35 Nghỉ ra chơi
Kết thúc ngày học : theo thời khóa biểu

Giờ học của các lớp THCS kết thúc muộn nhất lúc 16h30 (ngoại trừ các buổi tham gia Hội thể thao) và của các lớp THPT lúc 17h30 hoặc 18h30 (học các môn không bắt buộc).