LFAY

Chất lượng không khí

Trường Pháp đã lắp 8 cảm biến AirVisual khắp nơi trong trường để đo PM2.5. Chất lượng không khí trong nhà được đo bằng hai thông số: nồng độ hạt PM2.5 mịn (tính bằng µg/m3) và nồng độ CO2 (tính bằng ppm).

Vị trí đặt cảm biến
Các địa điểm đã được chọn để bao phủ tất cả các không gian của trường học và phù hợp với các thiết bị xử lý không khí. Các cảm biến không được đặt cố định 1 chỗ mà được di chuyển vào mỗi kỳ nghỉ học trong khu vực được dành cho chúng.

Thời gian
Các thiết bị xử lý không khí trong trường hoạt động vào các ngày làm việc từ 6 giờ sáng và đến 7 giờ tối.

Kết quả đo
Kết quả đo được công bố mỗi giờ với kết quả trung bình của giờ trôi qua.

Cải thiện chất lượng không khí so với ngoài trời
Tỷ lệ phần trăm lọc được có thể cho biết thông tin. Tuy nhiên kết quả này không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả của hệ thống lọc mà còn phụ thuộc vào hành động của học sinh/nhân viên trong phòng. Mở cửa ra vào hoặc mở cửa sổ trong thời điểm ô nhiễm cao sẽ gây ra hậu quả ngay lập tức đối với chất lượng không khí trong nhà.

Chất lượng không khí trong trường

Salles filtrées

LFAY - Chất lượng không khí