Thông tin về Hoạt động ngoại khóa

Thông tin về Hoạt động ngoại khóa

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều hoạt dông ngoại khóa thể thao hoặc nghệ thuật và văn hoá. Việc đăng ký cho kỳ 3 sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật, 24/03/2024, 11h. Hoạt động ngoại khóa của kỳ 2 sẽ bắt đầu từ thứ hai, 9/1/2024,  từ 14h45 đến 16h30. M. Pascal Baros...
Xe đưa đón học sinh

Xe đưa đón học sinh

Hội Phụ huynh học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin tổ chức và quản lý dịch vụ xe đưa đón học sinh hàng ngày. Xin mời quý vị xem trang blog của Hội phụ huynh để biết thêm nhiều thông tin. Để đăng ký xe đưa đón cho con em mình, xin mời quý vị điền vào phiếu ở phía...
Cà phê

Cà phê

Cà phê Để đồng hành cùng sự phát triển của LFAY, từ năm học 2022, chúng tôi đã khai trường một cửa hàng tự phục vụ mang lại nhiều sức sống hơn cho trường học Canteen Oxygen được tích hợp hoàn toàn vào dịch vụ ăn uống và nâng cao đời sống học sinh trung học . Nước ép...
Mạng lưới cựu học sinh

Mạng lưới cựu học sinh

Mạng lưới cựu học sinh Danh bạ cựu học sinh trường Pháp Alexandre Yersin de Hanoï LFAY Alumni là tổ chức được thành lập bởi cựu học sinh trường Pháp Alexandre Yersin (LFAY). Được xây dựng từ năm 2010 dành cho học sinh và cựu học sinh của LFAY, hiện nay mạng lưới này...