Dernière modification le 10 January 2024 par LFAY

Đợt xét duyệt học bổng (trợ giúp học phí) của Đại sứ quán Pháp dành cho học sinh trường Pháp Alexandre Yersin được tổ chức vào tháng Một. Các gia đình có nguyện vọng xin học bổng phải nộp hồ sơ.
Nếu là lần đầu nộp hồ sơ, phụ huynh đặt lịch hẹn với Đại sứ quán Pháp.

Nếu muốn xin học bổng cho lần tiếp theo, phụ huynh gửi hồ sơ đến Phòng phụ trách các vấn đề xã hội của Đại sứ quán Pháp trước thời hạn yêu cầu.

Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với Phòng phụ trách các vấn đề xã hội của Đại sứ quán Pháp qua địa chỉ : affaires-sociales.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

Hoặc vào thăm trang web của Đại sứ quán Pháp để biết thêm nhiều thông tin hơn.