Dernière modification le 26 December 2023 par LFAY

Mạng lưới cựu học sinh

Danh bạ cựu học sinh trường Pháp Alexandre Yersin de Hanoï

LFAY Alumni là tổ chức được thành lập bởi cựu học sinh trường Pháp Alexandre Yersin (LFAY).

Được xây dựng từ năm 2010 dành cho học sinh và cựu học sinh của LFAY, hiện nay mạng lưới này đã có hơn 150 thành viên đăng ký. Hội cựu học sinh được thành lập với nhiều mục đích : giữ liên lạc với những học sinh đã « mài đũi quần » trên ghế LFAY và theo dõi hành trình của họ, cho phép các cựu học sinh đã mất liên lạc kết nối lại với nhau, cho phép học sinh năm thứ nhất và năm cuối của LFAY tìm kiếm thông tin khóa học, trường học, thành phố họ quan tâm, được trợ giúp khi cần viết thư xin việc, được đón khi đến Pháp.

Mục đích của Hội cựu học sinh là tập hợp, kết nối và xây dựng mạng lưới giữa cựu học sinh trường LFAY và học sinh đang học ở trường.

Một hoặc hai lần trong một năm, Hội Cựu sinh viên LFAY tổ chức các sự kiện để cựu sinh viên và cựu nhân viên trong trường gặp gỡ nhau.

Nếu là bạn là một cựu học sinh của trường LFAY, xin mời bạn tham gia nhóm LFAY Alumni sur Facebook.

Bạn có thể biết được các thông tin về các hoạt động tổ chức, và có thể kết nối với các bạn cũ và thầy cô giáo cũ.

 

Fait avec Padlet

Tổ chức cựu học sinh các trường Pháp trên thế giới (Union-ALFM)

Tổ chức này với những tham vọng lớn lao nhằm mục đích hỗ trợ và gắn kết các hội cựu sinh viên địa phương và được AEFE hỗ trợ.
https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/anciens-eleves/lassociation-des-anciens-des-lycees-francais-du-monde-union

 

Mạng lưới hướng nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương (AGORA)

Mạng lưới hướng nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương (AGORA) là một trang web được thành lập vào tháng 1 năm 2013, dành cho (theo đăng ký) học sinh (cũ và hiện tại) và ê kíp sư phạm các trường Pháp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

AGORA Monde là một trong những công cụ được các trường Pháp mạng lưới AEFE sử dụng chung vì lợi ích của học sinh : công cụ hợp tác dựa trên sự trao đổi năng động giữa các học sinh trung học đang xây dựng dự án hướng nghiệp của mình và các cựu học sinh trẻ nghiêm túc với chương trình giáo dục đại học của mình.
https://www.aefe.fr/orientation/agora-monde