Học bổng

Học bổng

Đợt xét duyệt học bổng (trợ giúp học phí) của Đại sứ quán Pháp dành cho học sinh trường Pháp Alexandre Yersin được tổ chức vào tháng Một. Các gia đình có nguyện vọng xin học bổng phải nộp hồ sơ.Nếu là lần đầu nộp hồ sơ, phụ huynh đặt lịch hẹn với Đại sứ quán Pháp. Nếu...