Xe đưa đón học sinh

Xe đưa đón học sinh

Hội Phụ huynh học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin tổ chức và quản lý dịch vụ xe đưa đón học sinh hàng ngày. Xin mời quý vị xem trang blog của Hội phụ huynh để biết thêm nhiều thông tin. Để đăng ký xe đưa đón cho con em mình, xin mời quý vị điền vào phiếu ở phía...