Tuyển dụng và nhân sự

Tuyển dụng và nhân sự

Tuyển dụng và nhân sự Trường Pháp Alexandre Yersin tuyển dụng nhân sự qua nhiều đợt : • Đợt tuyển dụng nhân viên biệt phái :Chỉ dành cho giáo viên/nhân viên biên chế của Bộ giáo dục Pháp và có quan hệ với AEFE • Đợt tuyển dụng theo hợp đồng địa phươngDanh sách các vị...