Dernière modification le 15 novembre 2022 par LFAY

Xin cảm ơn UNIS và Giám đốc MUN vì sự đón tiếp nồng nhiệt và sự tổ chức xuất sắc trong hai ngày này.

Đoàn của trường LFAY đã tham gia xuất sắc vào hội nghị: Các Đại biểu của trường đã đại diện cho trường với tất cả sự sang trọng cũng như tài ngoại giao và tài hùng biện! Một em học sinnh trong nhóm – người mà chúng tôi xin chúc mừng một lần nữa – giành được một số danh hiệu cao nhất trong nhóm, bao gồm « ăn mặc đẹp nhất » và « có khả năng làm việc tại Liên Hợp Quốc nhất ».

Nhóm MUN của LFAY rất tự hào về sự chuẩn bị của các em học sinh . Chúng tôi rất vui khi thấy các em vượt lên chính mình, phát biểu ngày càng quyết đoán hơn trong nhóm mình, đại diện cho các nhóm quốc gia và tranh luận với các đại biểu từ 11 trường chuyên tiếng anh ngày càng dễ dàng.

Chúng tôi mong được tham dự hội nghị UNISMUN tiếp theo được tổ chức vào ngày 2-4 tháng 3 năm 2023!

Xin chúc mừng cả nhóm MUN!