Dernière modification le 15 février 2023 par LFAY

[bleu marine]Thông tin tuyển sinh năm học 2023-2024:[/bleu marine]


[rouge]LƯU Ý: Nhà trường không yêu cầu phụ huynh trả bất cứ khoản phí nào cho đến khi hồ sơ được Hiệu trưởng toàn trường phê duyệt và sẽ gửi thông báo tới phụ huynh.[/rouge]

Mở đăng ký ghi danh cho học sinh mới [bleu marine]từ ngày 20/03 đến ngày 20/04/2023, là thời hạn gửi hồ sơ[/bleu marine], qua cổng đăng ký ghi danh trực tuyến EDUKA.

Phụ huynh phải đăng tải vào hồ sơ trực tuyến những giấy tờ theo yêu cầu ở danh sách sau đây.

Trong mọi trường hợp, một cuộc điện thoại và/hoặc một buổi tham quan trường không được coi là đã đăng ký ghi danh mà phải làm hồ sơ EDUKA. Cũng như vậy, việc thanh toán phí ghi danh mà không nộp hồ sơ hoàn chỉnh cũng không được coi là đã được ghi danh.

[rouge]Lưu ý:[/rouge]

  1. Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét ;
  2. Bắt buộc scan riêng mỗi loại tài liệu ở định dạng PDF theo đúng chiều đọc văn bản. Nếu một loại tài liệu có nhiều trang thì các trang phải đúng thứ tự ;
  3. Những tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải do cơ quan dịch thuật có thẩm quyền dịch sang một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh ;
  4. Hồ sơ gửi quá hạn, ngay cả với học sinh quốc tịch Pháp, sẽ chỉ được xem xét trong chừng mực nhà trường còn khả năng tiếp nhận.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ [bleu]Cổng đăng ký ghi danh trực tuyến EDUKA sẽ mở từ ngày 20/03 đến ngày 20/04/2023, lúc 17h (giờ Hà Nội)

Bạn đã có một hay nhiều con em đang học ở trường

Bạn có thể đăng ký ghi danh cho con em tiếp theo bằng cách nhấp vào nút sau đây
và phải dùng tên truy cập của phụ huynh với mật khẩu thường dùng khi đăng nhập vào ENT

Đăng nhập

Phụ huynh muốn đăng ký lại cho học sinh đã rời trường từ năm 2019 vui lòng liên hệ với văn phòng Ban giám hiệu (secretariat de direction) qua thư điện tử hoặc qua điện thoại để được hướng dẫn thủ tục và sẽ phải nộp giấy tờ theo danh sách nêu trên đây.

TRÌNH TỰ TRẢ LỜI HỒ SƠ:

1. Nhà trường sẽ trả lời qua thư điện tử các hồ sơ đăng ký vào các lớp mẫu giáo bé (PS) từ đầu tháng Sáu.

2. Các hồ sơ đăng ký vào các lớp từ mẫu giáo nhỡ (MS) trở lên cũng sẽ được trả lời qua thư điện tử từ giữa tháng Sáu cùng với thông báo ngày kiểm tra đầu vào nếu có.

3. Khi hồ sơ được chấp thuận, phụ huynh xác nhận ghi danh cho học sinh bằng cách thanh toán phí ghi danh lần đầu qua chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn đúng một (1) tuần. Phụ huynh sẽ nhận được hóa đơn điện tử do ban Tài chính phát hành.

Nếu phí ghi danh không được thanh toán đúng thời hạn thì kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy. Nếu phụ huynh hủy đăng ký ghi danh sau khi đã trả phí thì sẽ không được hoàn lại. (xem ).

Việc ghi danh vào danh sách chính thức sẽ được hoàn tất ngay khi nhà trường nhận được các giấy tờ mà phụ huynh phải nộp bổ sung theo yêu cầu để hoàn chỉnh hồ sơ học sinh. (xem phần cuối danh sách giấy tờ phải nộp nêu ở trên)

[bleu marine]Đăng ký ghi danh vào giữa chừng năm học 2022-2023 chỉ dành cho học sinh Pháp và học sinh đến từ các trường học ở Pháp hoặc hệ thống AEFE:[/bleu marine]

Phụ huynh muốn đăng ký cho học sinh vui lòng liên hệ với văn phòng Ban giám hiệu (secretariat de direction) qua thư điện tử hoặc qua điện thoại để được hướng dẫn thủ tục và sẽ phải nộp giấy tờ theo danh sách nêu ở trên.