Dernière modification le 2 septembre 2021 par LFAY

Thưa quý phụ huynh,

Ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra trong một bối cảnhh phức tạp.
Theo chỉ thị của nhà chức trách sở tại thì lễ khai giảng năm nay tại Hà Nội sẽ được tổ chức trực tuyến.

Trong điều kiện như vậy, trường Pháp Alexandre Yersin phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp sẽ đảm bảo việc dạy và học từ xa cho toàn bộ học sinh của trường, từ mẫu giáo đến lớp 12, ngày 06/9/2021, với sự đón tiếp của các giáo viên chủ nhiệm lớp. Các lớp mẫu giáo và tiểu học sẽ bắt đầu học vào 8h30 sáng, còn các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ bắt đầu học từ 9h sáng.

Thời khóa biểu học trực tuyến khối Trung học sẽ bắt đầu lúc 13h30 đối tất cả các học sinh. Xin lưu ý là thời khóa biểu học trực tuyến chỉ mang tính tạm thời và có thể thay đổi.

Việc duy trì giảng dạy theo từng cấp học sẽ được đảm bảo theo cách thức tổ chức như sau:

Đối với cấp Mẫu giáo và Tiểu học :
Cách thức tổ chức được ghi cụ thể trong phụ lục gửi cho các gia đình phụ huynh.

Đối với cấp Trung học :

  • Các giờ học trực tuyến, tức là học theo TEAMS tương ứng với giờ ghi trong thời khóa biểu mà học sinh có thể xem trên ứng dụng PRONOTE.
    Giờ kết nối sẽ được giáo viên thông báo với học sinh trên PRONOTE.
    Mã đăng nhập PRONOTE không thay đổi đối với các gia đình phụ huynh cũ. Các gia đình phụ huynh mới sẽ được nhà trường gửi mã đăng nhập kể từ ngày 04/9 tới.
  • Các giờ học không trực tuyến dành cho việc tự học, ôn bài và làm các bài tập lấy từ PRONOTE về.

Việc điểm danh thường xuyên ở mỗi giờ học sẽ được thực hiện trên PRONOTE. Tính chuyên cần, tinh thần tham gia học tập và thái độ học tập tốt của mỗi học sinh là những điều kiện tiên quyết cho sự thành công của phương thức học tập này. Vì vậy, các quy định liên quan đến công tác dạy và học từ xa cần phải được tôn trọng.
Giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp sẽ thông báo cho học sinh lớp mình các yêu cầu kết nối và cách thức tổ chức dạy vào học từ xa. Các yêu cầu và cách thức tổ chức này cũng sẽ được chuyển tới gia đình học sinh.

Hy vọng giai đoạn khó khăn này sẽ chóng qua đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tối ưu hóa việc học tập của các con em quý vị.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng