Dernière modification le 14 avril 2020 par LFAY

Thưa quý phụ huynh,
Thưa các đồng nghiệp,
Cùng các em học sinh thân mến,

Sau khi lấy ý kiến từ Đại sứ quán Pháp, chúng tôi xin thông báo là nhà trường tiếp tục đóng cửa cho đến khi có quyết định tiếp theo của UBND thành phố đối với các cơ sở giáo dục ở Hà Nội. Vì vậy, việc dạy và học cũng như theo dõi định hướng vẫn tiếp tục theo các hình thức như hiện nay.

Xin gửi tới toàn thể quý vị cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe!

[/Hiệu trưởng
Ouardda ROUBI-GONNOT/]