Dernière modification le 28 octobre 2021 par LFAY

Thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Xin chào Quí vị,

Đại sứ quán Pháp đã xem xét khả năng tiến hành chiến dịch tiêm chủng với vắc xin MODERNA, vắc xin duy nhất mà Đại sứ quán có được hiện nay, cho trẻ em trên 12 tuổi quốc tịch Pháp cũng như cho toàn bộ học sinh quốc tịch nước ngoài của trường Alexandre Yersin.

Tuy nhiên, các cơ quan Việt Nam hiện cho phép tiêm chủng cho trẻ em Việt Nam với vắc xin PFIZER. Hôm qua, các cơ quan Việt Nam đã thông báo bắt đầu chiến dịch tiêm chủng này với vắc xin PFIZER cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ thông báo trong thời gian tới đối với Hà Nội.

Do vậy, Đại sứ quán Pháp, trong chiến dịch tiêm chủng sắp tới của mình, không thể tiến hành tiêm chủng cho học sinh Việt Nam. Nếu con em quý vị có quốc tịch Pháp, xin mời quí vị thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ này để con em của quí vị có thể được thụ hưởng chiến dịch tiêm chủng : vaccin.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

Đương nhiên các gia đình Pháp và gia đình nước ngoài không phải Việt Nam có thể lựa chọn chiến dịch tiêm chủng mà các gia đình mong muốn thụ hưởng (MODERNA với Đại sứ quán Pháp hoặc PFIZER với các cơ quan Việt Nam).