Dernière modification le 21 avril 2020 par LFAY

Thưa quý phụ huynh,
Thưa các đồng nghiệp,
Cùng các em học sinh thân mến,

Ngày 03/04/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia và Thanh niên Pháp, ông Jean-Michel Blanquer, đã thông báo rằng, các kỳ thi quốc gia cuối năm sẽ được điều chỉnh, sắp xếp lại (https://youtu.be/Exk1HqcixJs).

Đề xuất điều chỉnh sắp xếp lại có tính đến ba tiêu chí cơ bản : y tế, sư phạm và điều kiện chuẩn bị.

Nguyên tắc chung là tất cả các môn thi tốt nghiệp THCS (DNB) và tốt nghiệp THPT (BCG) sẽ được xác thực căn cứ vào các điểm ghi trong học bạ của học sinh, ngoại trừ môn vấn đáp Pháp văn của Tú tài phần 1 là vẫn được duy trì.

Chỉ các điểm có được ngoài thời gian phải cách ly y tế vì dịch bệnh mới được tính. Tuy nhiên, điều quan trọng là học sinh cần phải tiếp tục chăm chỉ học tập từ xa mới có thể đáp ứng được các yêu cầu học tập sau khi thời gian cách ly kết thúc. Các em học sinh đừng ngại ngần nêu các thắc mắc với các thầy cô giáo và đặc biệt với thầy cô chủ nhiệm trong trường hợp gặp khó khăn trong học tập.

Nhằm khuyến khích học sinh tích cực tham gia học tập cho đến khi năm học kết thúc, « tính chuyên cần của thí sinh » trong giai đoạn từ ngày trở lại đi học cho đến ngày kết thúc năm học cũng sẽ được nhà trường tính đến. Theo lịch học của trường Pháp A. Yersin, năm học sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 03/07/2020 đối với học sinh toàn trường. Việc kéo dài năm học đối với học sinh các lớp có thi cử sẽ giúp bổ sung thời gian học tập nhằm hạn chế tình trạng chương trình có thể bị chậm, đồng thời giúp học sinh theo học thuận lợi hơn khi lên lớp trên và khi vào đại học.

Một số thông tin bổ sung đối với ba khối lớp liên quan được cụ thể hóa sau đây :

Khối lớp 12 (thi Tú tài toàn phần (hoặc thi tốt nghiệp THPT))
• Việc sửa đổi các thủ tục lấy bằng tốt nghiệp không làm thay đổi các quyền thông thường của học sinh tốt nghiệp khi tiếp cận các chương trình đào tạo bậc đại học ;
• Các hệ số điểm vẫn được duy trì ;
• Duy trì việc thi vớt đối với các thí sinh có điểm tốt nghiệp trung bình giữa 8 và 9,9 ;
• Đối với thí sinh có điểm tốt nghiệp trung bình dưới 8 có thể đề nghị được dự kỳ thi thay thế vào tháng 9. Đề nghị của thí sinh sẽ được hội đồng thi xem xét và quyết định, căn cứ vào tính chuyên cần và hứng thú học tập trong năm học của thí sinh.
• Thời điểm yết thị kết quả thi tốt nghiệp có thể sẽ bị lùi một vài ngày so với dự kiến ban đầu.

Khối lớp 11 (thi Tú tài phần 1)
• Bài thi vấn đáp Pháp văn vẫn được duy trì, tuy nhiên danh mục các bài chuẩn bị có thể được giảm nhẹ do tính đến giai đoạn cách ly y tế và các tác động bất lợi của nó đối với học sinh. Danh mục các bài chuẩn bị sẽ bao gồm tối thiểu 15 bài đối với luồng giáo dục phổ thông và sẽ được phê duyệt bởi hiệu trưởng nhà trường.
• Các bài thi thông qua kiểm tra định kỳ phần hai (E3C2) được bỏ ;
o Về các bài thi lịch sử-địa lý và ngoại ngữ, điểm tốt nghiệp Tú tài phần 1 đối với các môn này sẽ tương ứng với điểm trung bình đạt được từ các điểm kiểm tra định kỳ phần 1 (E3C1) và phần 3 (E3C3) ;
o Về môn chuyên theo học và chấm dứt vào cuối năm lớp 11, điểm được tính là điểm ghi trong học bạ.
o Về môn khoa học, điểm được tính với tư cách là điểm thi Tú tài phần 1 sẽ là điểm ghi trong học bạ ;
o Về môn E3C1 và tiếng Việt ngoại ngữ 2, do hiện nay không thể tổ chức thi được, cho nên các thí sinh sẽ phải thi ngay khi trường có điều kiện mở cửa trở lại, nhằm tôn trọng sự công bằng giữa các thí sinh.

Khối lớp 9 (thi tốt nghiệp THCS)
• Học sinh sẽ được đánh giá trên cơ sở học bạ, trong đó ngay từ bây giờ đã có 50% điểm được lấy cho điểm tốt nghiệp THCS, và những điểm này cho phép xác thực kết quả lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng và văn hóa nền ;
• Điểm được quy thay cho các bài thi cuối cấp sẽ là điểm trung bình của các điểm trung bình các học kỳ trong các môn học được đề cập.
• Bài thi vấn đáp được bỏ.

Ghi chú : Tới thời điểm hiện tại, chưa có một văn bản chính thức nào liên quan đến việc thực hiện các nội dung trên được công bố. Các thông báo chính thức sẽ được chuyển tới các quý vị cùng cách thức áp dụng tại các trường Pháp ở nước ngoài, đặc biệt các trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tôi hy vọng các thông tin này có thể giúp trút bỏ được những nghi ngại nếu có và làm cho quý vị yên tâm. Để biết thêm thông tin liên quan đến vấn để thi cử, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thày Lequeux, cán bộ phụ trách.

[/Hiệu trưởng
Ouardda ROUBI-GONNOT/]