Dernière modification le 31 août 2022 par LFAY

Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

Veuillez trouver ci-joint une note sur l’organisation de la rentrée 2022 de part de
Madame la proviseure.

Cordialement.


Thưa quý phụ huynh thân mến,

Xin gửi tới quý vị kèm theo đây thông báo của Hiệu trưởng toàn trường về ngày khai giảng và năm học mới 2022-2023.

Trân trọng.