Dernière modification le 26 novembre 2021 par LFAY

Kính gửi : Ông bà phụ huynh học sinh,

Nhà trường được Trung tâm Y tế Ngọc Thụy thông báo về việc có thể tiêm chủng ngừa Covid cho học sinh trường Pháp trong độ tuổi 12-17 tuổi (không phân biệt quốc tịch) với vắc xin Pfizer.

Các gia đình quan tâm cần cho chúng tôi biết trước 17h00 ngày thứ sáu 26/11/2021 có đồng ý đăng ký con em mình vào danh sách gửi cho Trung tâm Y tế Phường không.

Quý phụ huynh vui lòng gửi thông tin đăng ký tới cô Lệ infirmerie@lfay.com.vn và c.c. thầy Lequeux cpe@lfay.com.vn, bao gồm họ và tên con em mình cùng ngày tháng năm sinh, họ và tên người giám hộ hợp pháp cùng địa chỉ e-mail để liên hệ.

Một số lưu ý liên quan đến tiêm chủng :
• Các phụ huynh Pháp và nước ngoài cần có người đi kèm để có thể trao đổi bằng tiếng Việt với các nhân viên tiêm chủng ;
• Khi đi tiêm, học sinh cần có người giám hộ hợp pháp đi cùng và ký các giấy tờ theo yêu cầu.
• Học sinh trước đó đã không tiêm loại vắc xin khác Pfizer ;
• Địa điểm tiêm chưa xác định (có thể tại bệnh viện Đức Giang) ;

Khi lên được danh sách đăng ký tiêm, nhà trường sẽ gửi qua Trung tâm y tế Phường.

Trân trọng.

Magali AKTAS-VALLIER
Phó Hiệu trưởng