Dernière modification le 2 février 2020 par LFAY

Phù hợp với quyết định của nhà chức trách thành phố Hà Nội vừa ban hành chiều tối nay liên quan đến dịch bệnh, và sau khi xin ý kiến thống nhất với Đại sứ quán Pháp, tôi thông báo để toàn thể quý phụ huynh và học sinh được biết, trường Pháp A. Yersin sẽ đóng cửa từ ngày 03 đến hết ngày 09/02.

Hiệu trưởng.