Dernière modification le 28 février 2020 par LFAY

Kính gửi các bậc phụ huynh,

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo học sinh các trường phổ thông tiếp tục nghỉ học đến 8/3. Tuy nhiên, Uỷ ban nêu ra khả năng các trường quốc tế có thể mở cửa lại sớm hơn nhưng không nêu rõ cách thức thực hiện.

Trường phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và các cơ quan quản lý của mình sẽ xem xét ngay khả năng dành cho các trường quốc tế này.

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta chưa có đủ các điều kiện cần thiết để có thể mở cửa trường vào ngày thứ hai tới.

Một lần nữa, nhà trường sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết sớm những diễn biến tiếp theo.

Hiệu trưởng.