Dernière modification le 1 mars 2020 par LFAY

Kính gửi các cha mẹ học sinh,

Trước những thông tin cụ thể đầu tiên của các cơ quan chức năng, chúng tôi mong muốn gửi tới quý vị những thông tin mới nhất của trường Pháp.

Trường Pháp và Đại sứ quán Pháp liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để thống nhất với Ủy ban Nhân dân TP Hà nội về các phương thức mở lại một phần cơ sở trường Pháp, trong khuôn khổ các khuyến nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, cụ thể như sau:

– Mở lại các lớp 10, 11 và 12 ngay khi có thể;
– Tiếp tục đóng cửa đến ngày 8 tháng 3 đối với các lớp mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở.

Đối với các lớp học bị gia hạn đóng cửa, tiếp tục thực hiện phương thức giáo dục từ xa. Quý vị có thể tin tưởng vào việc huy động toàn bộ cán bộ của trường, đồng hành cùng quý vị cũng như học sinh của trường.

Đối với các lớp 10, lớp 11 và lớp 12, nhiều điều kiện còn cần phải được đáp ứng. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đang tích cực làm điều đó, trong khi kết hợp với Đại sứ quán Pháp:

– Thống nhất với các cơ quan chủ quản của chúng tôi tại Pháp;
– Thống nhất với chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề vệ sinh, phòng ngừa và chống dịch Covid-19 cần được triển khai;
– Sự cho phép của cha mẹ học sinh để gửi con bậc trung học phổ thông đến trường.

Trong trường hợp tất cả các điều kiện được đáp ứng cho việc mở lại lớp như thế, phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức giảng dạy của Pháp ở nước ngoài (AEFE) cũng như các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của các cơ quan chức năng Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, chúng tôi cũng thông báo tới quý vị rằng thời gian cách ly sẽ được dự kiến áp dụng đối với các học sinh trở về từ các quốc gia có dịch. Những học sinh này phải tôn trọng một khoảng thời gian cách ly 14 ngày trước khi quay trở lại trường.

Các quốc gia liên quan như sau:

– Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Macao)
– Singgapo
– Ý
– Hàn Quốc
– Iran

Trong trường hợp trường mở cửa trở lại, các biện pháp này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả nhân viên và cán bộ nhà trường.

Đề nghị phụ huynh của các học sinh lớp 10, 11 và 12 vui lòng điền vào bảng câu hỏi Limesurvey trong liên kết sau (mỗi học sinh trả lời một bảng câu hỏi).

Chúng tôi tin tưởng vào quyền công dân cũng như trách nhiệm của tất cả mọi người trong việc đảm bảo tính chân thực khi trả lời các thông tin trong bảng hỏi.

Nếu các điều kiện để mở lại các lớp trung học phổ thông trong tuần tới được đáp ứng, trường Pháp sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các điều kiện tốt cho sự trở lại của học sinh: phun khử trùng môi trường làm việc và có các hướng dẫn chung về vấn đề vệ sinh.

Xin chân thành cảm ơn các quí vị phụ huynh.

Hiệu trưởng