Dernière modification le 6 mars 2020 par LFAY

Kính gửi các cha mẹ học sinh,

Ủy ban Nhân dân TP Hà nội đã thông báo việc mở lại một phần các trường học Việt Nam ở cấp THPT. Sau khi thống nhất với Đại sứ quán Pháp, trường Pháp Alexandre Yersin do đó sẽ mở lại các lớp học sau : lớp 10, 11 và 12.

Các lớp học này sẽ bắt đầu từ thứ ba ngày 10 tháng 3. Điều này nhằm cho phép đội ngũ cán bộ của chúng tôi có thể chuẩn bị tốt nhất việc trở lại lớp học.

Một bức thư riêng sẽ được gửi tới các cha mẹ học sinh của các lớp học này để thông báo về các thủ tục trở lại trường.

Đối với các cấp học khác (tiểu học và trung học cơ sở), việc đóng cửa tiếp tục được kéo dài đến ngày 15 tháng 3 và phương pháp đào tạo từ xa vẫn sẽ được áp dụng.

Phương thức mở lại một phần các lớp học đã được quyết định theo các khuyến nghị của Cơ quan giảng dạy của Pháp ở nước ngoài (AEFE) và Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Đầu tuần tới, một hội đồng đặc biệt của trường sẽ nhóm họp nhằm xem xét tất cả các khía cạnh của tình hình trong việc mở lại một phần trường học. Quý vị phụ huynh có thể xem biên bản cuộc họp hội đồng nhà trường trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi rất vui mừng về sự tiến triển này đối với các khối lớp 10, 11 và 12. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được huy động cho các cấp học khác hiện đang áp dụng phương thức giáo dục từ xa. Chúng tôi nhận thức đầy đủ về những khó khăn mà học sinh, gia đình và giáo viên đang gặp phải. Quý vị hãy yên tâm về sự hỗ trợ của chúng tôi và toàn bộ nỗ lực của chúng tôi để ứng phó tốt nhất với tình trạng này.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị phụ huynh,

Trân trọng,

Hiệu trưởng