Dernière modification le 4 mars 2020 par LFAY

Kính gửi các cha mẹ học sinh,

Như chúng tôi đã viết trong thư gửi cho các Quí vị phụ huynh vào Chủ nhật, các cơ quan chức năng Hà Nội đã thông báo các trường quốc tế có thể xem xét khả năng mở lại sớm một số các lớp học, dưới các điều kiện cụ thể.

Trên cơ sở các huớng dẫn chi tiết của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chủ quản, chúng tôi nhận thấy rằng điều kiện mở lại các lớp cấp PTTH trong tuần này không được đáp ứng. Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục đóng cửa trường Pháp cho đến khi có chỉ thị mới. Các lớp học đào tạo từ xa vẫn tiếp tục được thực hiện.

Hiệu trưởng.