Dernière modification le 30 août 2021 par LFAY

Ban lãnh đạo nhà trường gồm có:

• Hiệu trưởng : Bà CHAN YUE TACK Corinne
• Tổng Thư ký : Ông SY Cheikh
• Hiệu trưởng khối mẫu giáo và tiểu học: Ông SCHNELL-REISSE Fabien
• Hiệu phó : Bà AKTAS VALLIER Magali
• Phụ trách kế toán : Ông RIGNAULT Josian
• Quản lý học đường: Ông LEQUEUX Brice
• Phụ trách Hoạt động ngoại khóa: BAROS Pascal

Bộ phận hành chính của nhà trường: