Dernière modification le 19 avril 2021 par LFAY

I- Lời nói đầu
Tất cả mọi học sinh theo học tại trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội (LFAY), là cơ sở giáo dục Pháp ở nước ngoài, đều phải đóng học phí cho dù mang quốc tịch gì.

Các loại phí và lệ phí áp dụng tại trường bao gồm :
– phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hàng năm ;
– học phí ;
– phí sử dụng dịch vụ căng tin ;
– lệ phí thi ;
– học phí ngoại khóa / phí gia nhập Hội thể thao của trường / phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL) ;
– phí tham gia dã ngoại, du lịch học tập.

Mức học phí và các loại phí, lệ phí cho từng năm học do Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE) ấn định hàng năm sau khi thông báo với Hội đồng nhà trường.

Các mức phí và lệ phí này (phụ bản n°1) được lập căn cứ vào bậc học (mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT) và theo quốc tịch của học sinh.

Giấy xác nhận lựa chọn quốc tịch (phụ bản 2) phải được nộp cùng hồ sơ ghi danh. Giấy này sẽ có giá trị trong suốt thời gian học sinh liên quan theo học tại trường. Theo đó, việc thay đổi quốc tịch chỉ có thể được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận khi có giấy tờ chứng minh và chỉ áp dụng cho năm học tiếp theo và chỉ trong trường hợp học sinh liên quan có thêm quốc tịch mới trong năm đang học.
Trường hợp ghi danh cho anh, chị, em của một học sinh đang theo học tại trường thì quốc tịch ghi trong hồ sơ của người anh, chị, em này bắt buộc phải là quốc tịch mà gia đình đã chọn lúc ghi danh cho người con đầu tiên (với điều kiện anh, chị, em có cùng các quốc tịch).

Bản quy định về tài chính được đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường, và được cập nhật hàng năm. Bản quy định này được phát cho phụ huynh khi học sinh ghi danh nhập học lần đầu. Văn bản này coi như đã được gia đình phụ huynh học sinh biết và chấp nhận ngay khi học sinh được tiếp nhận vào trường (xem phiếu ghi danh nhập học – dòng « đã xem và biết về các quy định tài chính của nhà trường »).

II- Phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hằng năm

1) Phí ghi danh lần đầu
Phí ghi danh lần đầu của một học sinh là phí phải đóng cho lần ghi danh đầu tiên vào trường Pháp Alexandre Yersin hoặc ghi danh mới trở lại sau khi học sinh đó thôi học và đã được xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường (nhà trường đã phát hành giấy chứng nhận thôi học), cho dù thời gian theo học tại trường là bao nhiêu.

Tuy nhiên, việc yêu cầu trả phí ghi danh mới trở lại chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã rời trường Pháp A. Yersin từ hai năm học trở lên.

Phí ghi danh lần đầu không được hoàn trả và việc thanh toán phí này là điều kiện tiên quyết, cần thiết để một học sinh có thể vào lớp.

2) Phí ghi danh lại hàng năm
Phí ghi danh lại hàng năm của một học sinh là phí phải đóng kể từ năm học thứ hai trở đi tại trường sau khi đã đóng phí ghi danh lần đầu hoặc ghi danh mới trở lại. Phí này được thanh toán cùng với học phí học kỳ 1 của năm học tương ứng.

3) Phí bảo hiểm học sinh
Phí bảo hiểm học sinh được gộp vào phí ghi danh lần đầu và phí ghi danh lại hàng năm. Bảo hiểm học sinh bắt buộc này sẽ bồi thường các chi phí y tế trong trường hợp bị tai nạn với mức bồi thường lên tới 5.000 US$, ngoài ra còn bồi thường trách nhiệm dân sự.

III- Học phí
Học phí chỉ bao gồm : tiền học, tiền sách sách giáo khoa và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà trường. Tiền học phí không thể chia tách và không thể thương lượng.

1) Phát hành giấy báo nợ
Tiền học phí được quy định cho từng năm học và được báo nợ theo từng học kỳ theo cách thức như sau: 40% vào học kỳ 1, 30% vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3.

2) Chiết giảm theo tỷ lệ hoặc theo nguyên tắc
Những gia đình đến vào giữa chừng học kỳ được hưởng chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian đã qua của học kỳ, và đồng thời phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Những học sinh chuyển trường giữa chừng học kỳ vì lý do cá nhân phải đóng toàn phần học phí của học kỳ đang học trừ lý do phải thuyên chuyển công tác của cha mẹ hoặc của người bảo hộ hợp pháp. Trong trường hợp này, nhà trường sẽ chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian còn lại của học kỳ, và đồng thời gia đình phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Việc chiết giảm theo nguyên tắc (khấu trừ) 20% tiền học phí được áp dụng kể từ người con thứ ba trở đi của một gia đình theo học tại trường, và được áp dụng cho người nhỏ tuổi nhất trong các anh chị em.

3) Nghỉ học
Khi nghỉ học nhất thời, cho dù trong thời gian bao lâu, học sinh không được hưởng bất kỳ chế độ giảm học phí nào.

4) Khoản thu dư
Khi một học sinh rời trường, nếu khoản học phí đã thu có số dư dưới 08€ (một học sinh) thì sẽ được chuyển vào quỹ tương ái.

IV- Phí và lệ phí thi
Phí và lệ phí thi (thông thường được báo nợ trong học kỳ 3) có thể bao gồm:
– lệ phí đăng ký dự thi;
– phí đi lại;
– phí ăn ở ;
– lệ phí thị thực.

V- Phí sử dụng dịch vụ căng tin
Nhà trường đề xuất hai loại hình dịch vụ:

 • Bữa ăn với « suất ăn cố định» dành cho học sinh mẫu giáo & tiểu học và các học sinh trung học được hưởng học bổng: suất ăn trưa đầy đủ được phục vụ hàng ngày tại trường, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Phí loại hình này được tính cho cả năm học và được báo nợ theo từng học kỳ (40% vào học kỳ 1, 30 % vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3).
 • Bữa ăn tùy chọn mua trực tiếp bằng « phiếu ăn », dành cho học sinh trung học: mua suất ăn hoặc món ăn nhanh tại quầy khi có nhu cầu.

Việc dùng bữa do căng tin trường cung cấp là bắt buộc đối học sinh mẫu giáo và được nhà trường đăng ký trực tiếp. Đối với học sinh tiểu học, việc đăng ký dùng bữa ở căng tin được thực hiện cùng lúc với việc ghi danh hoặc ghi danh lại hàng năm.

Việc đăng ký tiếp tục sử dụng dịch vụ căng tin được thực hiện tự động từ học kỳ này sang học kỳ sau và từ năm học này sang năm học sau. Việc dừng sử dụng dịch vụ này có thể thực hiện vào cuối mỗi học kỳ bằng cách tích vào ô tương ứng trong ứng dụng EDUKA.

Trường hợp học sinh nghỉ liên tục từ 15 ngày trở lên thì nhà trường có thể hoàn trả lại tiền những bữa không ăn nếu gia đình có yêu cầu, và chỉ khi nghỉ do đau ốm và có xuất trình giấy xác nhận của y tế.
Học sinh trung học thanh toán bữa ăn hoặc suất ăn nhanh bằng phiếu ăn. Phiếu ăn được bán theo tập 10 tại phòng tài vụ, và vào các ngày và giờ cố định được niêm yết tại điểm bán (phòng tài vụ) và thông báo trên trang thông tin điện tử của trường.

Các gia đình học sinh nhập học hoặc thôi học giữa chừng học kỳ sẽ được hưởng chế độ chiết giảm tỷ lệ theo thời gian, và đồng thời phải đóng phí dịch vụ căng tin trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu. Đối với các trường hợp khác, gia đình học sinh phải đóng phí căng tin trọn học kỳ một khi học kỳ đã bắt đầu.

VI- Các loại phí và lệ phí khác
Ngoài ra, gia đình học sinh có thể còn phải trả một số phí và lệ phí khác nếu có:

 • Phí tham gia dã ngoại, du lịch học tập.
 • Trường hợp sau khi đã quyết toán chi phí, nếu khoản dư nhỏ hơn 08€/học sinh thì được chuyển vào quỹ tương ái. Nếu dư trên 08€ thì khoản dư sẽ được trả lại cho gia đình học sinh.
 • Lệ phí ghi danh tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL) và Hội thể thao. Lệ phí được tính hàng năm và báo nợ trong học kỳ 1 của năm học. Lệ phí này được tính có chiết giảm theo tỷ lệ thời gian tính trên 10 tháng đối với các gia đình có học sinh nhập học giữa chừng năm học, đồng thời phải đóng trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu. Khoản lệ phí này có thể được hoàn trả theo tỷ lệ thời gian tính trên 10 tháng trong trường hợp học sinh rời trường, và với nguyên tắc theo đó một khi tháng học đã bắt đầu thì lệ phí tương ứng tháng đó không được hoàn trả.
 • Phí tham gia sinh hoạt ngoại khóa (AES) : Phí này được báo nợ theo học kỳ. Phí được tính có chiết giảm theo tỷ lệ thời gian đối với các gia đình có học sinh nhập học giữa chừng học kỳ, đồng thời phải đóng trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu. Phí có thể được hoàn trả theo tỷ lệ thời gian trong trường hợp học sinh rời trường, và với nguyên tắc theo đó một khi tháng học đã bắt đầu thì phí tương ứng tháng đó không được hoàn trả.
 • Tiền mua tập lưu niệm năm học, được báo nợ trong học kỳ 3 của năm học.
 • Phí phạt do đón con em muộn sau buổi học hoặc buổi sinh hoạt ngoại khóa (xem Nội quy nhà trường).
 • Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách giáo khoa mượn của trường, được tính theo giá sách mới.
 •  Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách và/hoặc tạp chí, (mượn ở lớp từ thùng sách chủ đề hoặc ở thư viện), và được tính theo giá sách và/hoặc tạp chí mới. Một khi hóa đơn liên quan đã phát hành, phòng tài vụ không hoàn trả lại tiền bồi thường ngay cả khi quyển sách hoặc tạp chí báo mất hoặc hỏng được tìm thấy lại hoặc được phục hồi các hư hại. Trong trường hợp này, gia đình học sinh được giữ lại quyển sách hoặc tạp chí đó.
 • Phí bồi thường do làm mất chìa khóa tủ cá nhân, tính từ chìa thay thế thứ ba và các chìa tiếp theo.
 • Phí bồi thường do làm mất sổ liên lạc học sinh, tính từ quyển thay thế thứ ba và các quyển tiếp theo.

VII- Chu kỳ thanh toán
Học phí và các khoản phí và lệ phí khác phải được thanh toán theo các chu kỳ như sau:

 • Vào tháng Chín của năm n:
  • Học phí học kỳ 1 (40% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu có;
  • Phí ghi danh lại ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Lệ phí gia nhập Hội thể thao của trường (100% lệ phí), nếu tham gia ;
  • Lệ phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (100% lệ phí), nếu tham gia;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).
 • Vào tháng Một của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 2 (30% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).
 • Vào tháng Tư của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 3 (30% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Phí ghi danh lại (cho năm học sau);
  • Phí và lệ phí thi;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).

Các khoản phí và lệ phí khác (điểm VI) có thể được gộp trong phiếu báo nợ học phí học kỳ liên quan cho gia đình học sinh, hoặc báo nợ riêng. Tuy nhiên, các khoản phí và lệ phí liên quan các chuyến dã ngoại, du lịch học tập sẽ được báo nợ trước khi chuyến đi được thực hiện : việc thanh toán các khoản phí và lệ phí liên quan trước mọi chuyến đi xác định học sinh sẽ tham gia thực sự dự án.

VIII- Báo nợ và phương thức thanh toán

Bản thân gia đình học sinh là người chịu tránh nhiệm trả tiền học phí và các khoản phí, lệ phí khác cho nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng chấp nhận các hình thức thỏa thuận thanh toán giữa gia đình học sinh với cơ quan nơi cha mẹ học sinh công tác. Trường hợp học phí và các khoản phí, lệ phí khác do cơ quan nơi cha mẹ học sinh công tác chịu trách nhiệm thanh toán thì gia đình học sinh cần phải đảm bảo rằng việc thanh toán được thực hiện, bởi đối với nhà trường thì gia đình là người duy nhất chịu trách nhiệm thanh toán.

Giấy báo nợ học phí và các khoản phí, lệ phí khác sẽ được gửi về gia đình phụ huynh học sinh theo đường thư điện tử (định dạng PDF) và có thể tải về từ https://lfay.eduka.school/.

Giấy báo nợ được ghi bằng đồng euro (€).

Học phí phải được thanh toán trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng của nhà trường bằng chuyển khoản hoặc bằng séc tiền đồng euro (tài khoản tại Pháp) hoặc séc tiền đồng Việt Nam. Mọi thanh toán bằng tiền mặt đều không được chấp nhận.

Số tiền ghi trên giấy báo nợ là số thực phải trả, không bao gồm phí ngân hàng. Trường Pháp Alexandre Yersin không chịu trách nhiệm về những sai sót, chênh lệch tỷ giá hoặc các loại phí mà ngân hàng có thể áp dụng, các khoản này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của gia đình phụ huynh.

Việc chuyển đổi từ đồng Việt Nam sang đồng euro và ngược lại căn cứ vào tỷ giá chính thức (do
Bộ tài chính Pháp quy định) hiện hành tại thời điểm nhà trường thu tiền. Các loại phí phát sinh khi
thanh toán bằng chuyển khoản hoặc khi chuyển đổi loại tiền hoàn hoàn thuộc trách nhiệm của người thanh toán. Tỷ giá được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của nhà trường (www.lfay.com.vn).

Thông tin về tài khoản ngân hàng của nhà trường:

Loại tiền Tên tài khoản Số tài khoản Thông tin ngân hàng
VND LYCEE A YERSIN 06101.002220.001.67 BNP PARIBAS HANOI BRANCH
Citad code: 01657001
Swift code: BNPAVNVX
EUR LYCEE FRANÇAIS
DE HANOI
10071 44900 00001020675 03 TRESOR PUBLIC – TPNANTES
TGETRANGER
BIC: TRPUFRP1
IBAN : FR76 1007 1449 0000 0010 2067 503

Mọi đề nghị được thanh toán làm nhiều lần phải được làm thành văn bản trình lên Trưởng Phòng Hành chính và Tài chính của trường Pháp Alexandre Yersin để xem xét.

IX- Các quy định trong trường hợp không thanh toán nợ
Mười lăm ngày sau ngày phát hành giấy báo nợ mà gia đình vẫn chưa thanh toán, bộ phận kế toán sẽ gửi giấy báo nhắc lại. Giấy báo nhắc lại lần thứ 1 này sẽ được gửi về các gia đình phụ huynh liên quan theo đường thư điện tử (định dạng PDF).

Mười ngày sau khi phát hành giấy báo nợ nhắc lại lần thứ 1, những gia đình vẫn chưa thanh toán sẽ nhận được giấy báo nhắc lại lần thứ 2, với gia hạn thanh toán trong vòng bảy ngày. Đồng thời, nhà trường sẽ liên lạc với gia đình qua điện thoại hoặc thư điện tử để nhắc lại.

Quá thời hạn bảy ngày này, bộ phận kế toán sẽ gửi giấy báo nhắc lại lần 3 và là lần cuối cùng, yêu cầu thanh toán ngay sau khi nhận được giấy báo. Lúc đó, các gia đình liên quan cũng sẽ được triệu tập tới gặp riêng Trưởng Phòng Hành chính và Tài chính của trường để giải quyết.

Sau khi đã được báo nhắc lại ba lần và gặp Trưởng Phòng Hành chính và Tài chính, việc không thanh toán các khoản nợ được báo sẽ dẫn tới việc học sinh liên quan bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường và gia đình phụ huynh liên quan có thể bị khởi kiện, và chịu toàn bộ án phí./.