Dernière modification le 28 mai 2020 par LFAY

« Qua khung cửa sổ nhà mình » là một dự án của tháng ngoại ngữ của các trường Pháp trên thế giới. Hãy khám phá các vidéo do học sinh khối lớp 4 thực hiện, miêu tả bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt những gì các em nhìn thấy qua khung cửa sổ nhà mình trong thời gian ở nhà để giãn cách xã hội. Ba vidéo trong số đó đã được chọn lựa để phát hành trên trang web của AEFE. Chúc mừng các em Marie (4C), Mélodie (4B) và Rose (4A) ! Hoan hô và cảm ơn tất cả các em học sinh đã tham gia dự án!

— 
« Tôi đã học được những gì ? »

Để kết thúc tháng ngoại ngữ, học sinh các lớp 5 sẽ giới thiệu với các bạn một phần các kiến thức đã tiếp thu được trong thời gian học tập từ xa.

Các bạn vui lòng nghe bài giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt, và được những người tham gia cho chạy phụ đề !

Hoan hô và cảm ơn các bạn học sinh đa ngôn ngữ của chúng ta !