Dernière modification le 20 novembre 2020 par LFAY

Hội Phụ huynh đã đến gặp giáo viên các lớp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của trường cũng như nhân viên thư viện và nhân viên khối hành chính. Tất cả mọi người đều rất vui và xúc động trước sự quan tâm của phụ huynh.

Thay mặt giáo viên và nhân viên của trường, Hiệu trưởng Ouardda Roubi-Gonnot đã cảm ơn Hội Phụ huynh đã rất chu đáo và nhiệt tình.

Ở Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, là dịp để phụ huynh và các em học sinh thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với các thầy cô giáo vì vai trò quan trọng của họ trong sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước.

Trường Pháp Alexandre Yersin xin chúc các thầy cô một ngày lễ vui vẻ !