Dernière modification le 2 juillet 2020 par LFAY

Toàn thể học sinh lớp CM2A trường Pháp giới thiệu tới quý vị một phim ngắn tóm tắt năm học lớp CM2 của mình. Từ lúc khai giảng, rất bình thường, rồi trải qua giai đoạn cách ly xã hội thật đặc biệt, học sinh dù sao cũng vẫn phát triển và thành công trong việc xây dựng một vở kịch. Năm học cuối cấp tiểu học kết thúc. Sắp tới, các con sẽ rời xa bến bờ tuổi thơ để bước sang chân trời mới : lứa tuổi thiếu niên.