Dernière modification le 3 septembre 2020 par LFAY

Bóng bầu dục

Thầy Cohen sẽ hướng dẫn môn bóng bầu dục AS, dành cho học sinh các lớp 10 đến 12. Tập luyện vào các ngày thứ ba, từ 17h30 đến 19h00 tại sân cỏ nhân tạo của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.

Cầu lông

Thầy Frerejean sẽ hướng dẫn môn cầu lông AS, dành cho học sinh các lớp 6 đến 12. Tập luyện vào các ngày thứ hai, từ 16h45 đến 18h15 tại phòng giáo dục thể chất và thể thao của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.

Bóng đá U13

Thầy Foulier sẽ hướng dẫn môn bóng đá U13 AS, dành cho học sinh các lớp 6 đến 7. Tập luyện vào các ngày thứ ba, từ 16h45 đến 17h45 tại sân cỏ nhân tạo của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.

Bóng đá U15-U18

Thầy Foulier sẽ hướng dẫn môn bóng đá U15/U18 AS, dành cho học sinh các lớp 8 đến 12. Tập luyện vào các ngày thứ nam, từ 16h45 đến 17h45 tại sân cỏ nhân tạo của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.

Bơi

Thầy Frerejean sẽ hướng dẫn môn bơi AS, dành cho học sinh các lớp 6 đến 12. Tập luyện vào các ngày thứ nam, từ 16h45 đến 18h15 tại bể bơi của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.

Bóng rổ

Thầy Cohen sẽ hướng dẫn môn bóng rổ AS, dành cho học sinh các lớp 9 đến 12. Tập luyện vào các ngày thứ ba, từ 16h45 đến 18h15 tại phòng giáo dục thể chất và thể thao của trường. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng sinh hoạt, loại hình này giới hạn số lượng đăng ký tham gia tối đa là 30 người. Một khi đã đạt đủ số lượng, văn phòng ngoại khóa sẽ dừng đăng ký và những học sinh vẫn muốn tham gia loại hình này sẽ đăng ký vào danh sách chờ.