Dernière modification le 22 septembre 2021 par LFAY

Thưa quý phụ huynh,
Cùng các em học sinh thân mến,

Tiếp theo việc thành phố Hà Nội cho phép nới lỏng dãn cách xã hội và không kiểm soát giấy đi đường, chúng tôi sẽ tổ chức cho mượn sách giáo khoa và sách đọc theo chương trình đối với học sinh Trung học.

Việc cho mượn sách sẽ được thực hiện tại thư viện trường, từ 09h00 đến 17h00, và bắt đầu từ ngày thứ Năm 23/9/2021, theo lịch sau đây :
-Lớp 11 và 12: thứ Năm 23/9
-Lớp 10 : thứ Sáu 24/9
-Lớp 9 : thứ Hai 27/9
-Lớp 8 : thứ Ba 28/9
-Lớp 7 : thứ Tư 29/9
-Lớp 6 : thứ Năm, 30/9
Ngày thứ Sáu 01/10 : dành cho những phụ huynh và học sinh không thu xếp đến trường được như theo lịch.

Đề nghị quý phụ huynh và học sinh tuân thủ các biện pháp y tế phòng dịch sau đây :
· Đo nhiệt độ và sát khuẩn tay khi vào trường ;
· Đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường ;
· Tuân thủ dãn cách giữa học sinh/phụ huynh/ cán bộ nhân viên của trường.

Trân trọng,