Dernière modification le 7 février 2020 par LFAY

Thưa quý vị,

Hiện nay, nhà trường vẫn đang chờ quyết định chính thức của các cơ quan chức năng địa phương về việc duy trì đóng cửa các trường học hay không vào tuần tới, kể từ ngày 10/02/2020.

Các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến hết ngày 16/02/2020. Vì vậy, trường Pháp Marguerite Duras ở t/p Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng cửa.

Sau khi xin ý kiến của Đại sứ quán Pháp, và để thống nhất các biện pháp áp dụng với hệ thống các trường học Pháp tại Việt Nam, trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội cũng lùi ngày trở lại trường tới ngày 17/02/2020.

Hiệu trưởng

Ouardda ROUBI-GONNOT