Dernière modification le 19 février 2020 par LFAY

Toàn thể phụ huynh học sinh,

Chính quyền Hà Nội đã thông báo đóng cửa các trường học đến hết ngày 23/02 và hiện chưa có quyết định tiếp theo sau ngày 23 này. Còn chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đă thông báo kéo dài thời gian đóng cửa các trường tại thành phố Hồ Chí Minh đến 1 tháng 3 năm 2020. Trường Pháp Marguerite Duras tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa như vậy. Sau khi thống nhất ý kiến với Đại sứ quán Pháp và để đảm bảo tính thống nhất cho các biện pháp áp dụng trong mạng lưới các trường phổ thông Pháp tại Việt Nam, trường Pháp Alexandre Yersin cũng lùi ngày đi học lại của học sinh vào 02/03/2020.

Đặc biệt căn cứ vào tiến triển của tình hình dịch bệnh hiện nay và vào việc đánh giá của chính quyền địa phương, hiện không thể đưa ra thông báo về khả năng có thể mở cửa trường trở lại sau ngày này. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được những khó khăn trong dạy và học do sự không chắc chắn này gây ra và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết về tất cả mọi diễn biến có thể xảy ra và các quyết định mà chính quyền địa phương có thể đưa ra trong thời gian này.

Từ bây giờ cho đến ngày đó, việc học từ xa vẫn tiếp tục. Kinh nghiệm của hai tuần qua, cũng như dựa trên kinh nghiệm của các đồng nghiệp làm việc trong các trường học ở Trung Quốc đã bị đóng cửa lâu hơn và từ bộ phận giáo dục của AEFE, sẽ cho phép chúng tôi điều chỉnh và bổ sung việc giảng dạy này. Chúng ta cũng có thể dựa vào thực tế là đa số học sinh từ bây giờ trở đi đã làm quen và tiếp thu cách thức giảng dạy trên. Tất cả giáo viên đang kết nối với học sinh của mình và cần hoan nghệnh sự cố gắng của họ với cách thức giảng dạy này.

Chúng tôi nhận thấy những nỗ lực của các gia đình. Việc huy động gia đình hỗ trợ các em đã tạo thành yếu tố then chốt để ứng phó với tình hình đặc biệt mà các trường của chúng ta đang gặp phải. Hãy yên tâm, tất cả được đảm bảo từ sự lắng nghe và hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường và ban lãnh đạo của AEFE.

Hiệu trưởng
O. ROUBI-GONNOT