Dernière modification le 29 mars 2021 par LFAY

Việc mời thầu này được gửi tới các công ty tổ chức quản lý vận tải xe buýt (công ty Logistics) nhằm tổ chức việc đưa đón bằng xe buýt cho học sinh trường trung học A. Yersin trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024 (có khả năng gia hạn).
Công ty được chọn sau cuộc gọi thầu này sẽ chịu trách nhiệm:

1) Tổ chức và kiểm soát các quy trình đưa đón bằng xe buýt cho học sinh của trường quốc tế Pháp A.
Yersin trong thành phố Hà Nội giữa nhà trường và các khu vực cư trú của các học sinh này.
2) Nộp cho đơn vị tổ chức thầu (APE) đề xuất của ít nhất hai công ty vận tải xe buýt trường học (độc lập về mặt pháp lý với mỗi đơn vị đấu thầu hoặc phải có tuyên bố nếu có bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào với các đơn vị này), các đề xuất này sẽ được đưa vào hồ sơ dự thầu.
3) Giám sát đơn vị vận chuyển đã chọn và lập hóa đơn dịch vụ xe buýt cho từng gia đình sử dụng dịch vụ xe buýt.
4) Hỗ trợ các gia đình sử dụng xe buýt, đặc biệt là giải quyết các yêu cầu của họ cũng như việc quản lý các trường hợp bất thường, sự cố và tai nạn có thể xảy ra trong khuôn khổ dịch vụ xe buýt trường học.
5) Nộp cho đơn vị tổ chức thầu (APE) việc tổ chức tất cả các quy trình liên quan đến vận chuyển xe buýt trường học, đối tượng của nhiệm vụ để có thỏa thuận chính thức trước.

Hồ sơ sẽ được nhận tại địa chỉ sau: Phòng 401, 53/476 tổ 19 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội – Từ ngày 05/04/2021 – từ 9h đến 17h, trừ ngày 12/04/2021 và ngày 13/04/2021, ngày cuối tuần và các ngày lễ.
Hồ sơ tham dự thầu sẽ nộp về địa chỉ: Phòng 401, 53/476 tổ 19 Gia Thượng, huyện Ngọc Thụy, Long
Biên, Hà Nội – Chậm nhất ngày 04/05/2021 – 12h trưa. Thời hạn không thể thay đổi.

Có thể nhận phiên bản điện tử (PDF) bằng cách gửi yêu cầu được xác định rõ ràng (Công ty, tên người quản lý, chi tiết liên hệ, tuyên bố lợi ích) qua email đến địa chỉ ape.lfay@gmail.com

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Hội phụ huynh học sinh trường Pháp Alexandre Yersin
Điện thoại: (+84) (0) 24 66 843 229
Mob: (+84) (0) 705 395 754
Email: ape.lfay@gmail.com

Tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời qua email.