Dernière modification le 15 mars 2023 par LFAY

Phái đoàn trường LFAY bao gồm 12 học sinh lớp 10, 2 học sinh lớp 11 và một học sinh lớp 12. Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên các em có cơ hội tham dự hội nghị MUN.

Các đại biểu của trường Pháp đến trường UNIS với tâm thế sẵn sàng vì các em đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Sau đó, các em nổi bật trong các ủy ban của mình, tham gia rất nghiêm túc và tích cực vào các cuộc tranh luận và tuân thủ xuất sắc các quy tắc ngoại giao quốc tế.

Nhóm UNIS đã đánh giá các đại biểu trường Pháp là “siêu sao”… Chúng tôi cũng xin chúc mừng các em học sinh trường Pháp – các em đã thành công trong việc vượt lên chính mình, lên tiếng, tranh luận và đàm phán, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau, bằng tài ngoại giao và lòng tốt. Chúng tôi rất tự hào về các em và về cuộc hành trình đã hoàn thành.

Một lần nữa, các đại biểu trường Pháp rời trường UNIS với một nụ cười thật tươi, và một vài điều tuyệt vời nhất, chẳng hạn như các em được khen ngợi “hợp tác nhất”, “hữu ích nhất” hay “hài hước nhất”…

UNIS cung cấp hình ảnh của hội nghị, chúng tôi thêm vài hình ảnh của học sinh của trường.

Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các em và chúng ta cùng mong chờ hội nghị tiếp theo vào tháng 11!

(Nhóm giáo viên trường Pháp phụ trách)