Dernière modification le 18 janvier 2021 par LFAY

Thông báo gửi các gia đình học sinh Pháp

Thưa quý phụ huynh,

Mời quý vị đọc thông tin liên quan đến đợt xét hồ sơ xin học bổng năm học 2021-2022 ở tài liệu đính kèm.

Trân trọng.