Dernière modification le 1 septembre 2020 par LFAY

Thông báo gửi các gia đình học sinh Pháp

Thưa quý phụ huynh,

Mời quý vị đọc thông tin liên quan đến đợt xét hồ sơ xin học bổng lần thứ 2 năm 2020 của AEFE ở tài liệu đính kèm.

Trân trọng.