Dernière modification le 23 mars 2020 par LFAY

Cổng trường mở từ 8h đến 18h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ lễ và trong các kỳ nghỉ theo lịch học của nhà trường.

MẪU GIÁO & TIỂU HỌCCác hoạt động ngoại khóa (không bắt buộc) dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học được tổ chức vào các buổi chiều từ 14h45 đến 16h30 theo lịch sau :

– Mẫu giáo bé PS, Mẫu giáo nhỡ MS, Mẫu giáo lớn GS : lịch sẽ cập nhật vào đầu năm học
– Lớp 1 (CP) và lớp 2 (CE1) : thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu
– Lớp 3 (CE2) : thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ sáu
– Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu

Các hoạt động giáo dục bổ trợ APC (không bắt buộc) do giáo viên đề xuất tới học sinh :
– Mẫu giáo bé PS, Mẫu giáo nhỡ MS, Mẫu giáo lớn GS : lịch sẽ cập nhật vào đầu năm học
– Lớp 1 và lớp 2 (CP & CE1) : thứ tư, từ 14h45 đến 16h30
– Lớp 3 (CE2) : thứ ba, từ 14h45 đến 16h30
– Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ hai, từ 14h45 đến 16h30

TRUNG HỌC

  • 8h25 Chuông báo vào lớp
  • 8h30 Bắt đầu tiết học
  • 10h20 – 10h35 Nghỉ ra chơi
  • 12h25 – 13h25 Nghỉ ăn trưa
  • 13h30 Bắt đầu tiết học
  • 15h20 – 15h35 Nghỉ ra chơi
  • Kết thúc ngày học : theo thời khóa biểu

Giờ học của các lớp THCS kết thúc muộn nhất lúc 16h30 (ngoại trừ các buổi tham gia Hội thể thao) và của các lớp THPT lúc 17h30 hoặc 18h30 (học các môn không bắt buộc).