Dernière modification le 3 mai 2021 par LFAY

Thưa quý phụ huynh cùng các em học sinh,

Thưa các đồng nghiệp,

Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Hà Nội vừa thông báo đóng cửa các trường học trên địa bàn thành phố kể từ ngày mai, ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Do đó, trường Pháp Alexandre Yersin cũng sẽ phải đóng cửa. Việc giảng dạy và học tập từ xa sẽ được thực hiện theo các cách thức như trước đây.

Nhà trường sẽ thông báo tới quý vị sự tiến triển của tình hình.

Trân trọng.

Hiệu trưởng

Ouardda ROUBI-GONNOT