Dernière modification le 31 janvier 2021 par LFAY

Thưa quý phụ huynh học sinh cùng toàn thể giáo viên, CBNV nhà trường,

Tôi muốn thông báo để quý vị được biết là ngày hôm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục kể từ ngày 01/02/2021. Vì vậy, với sự chấp thuận của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trường Pháp Alexandre Yersin cũng đóng cửa.

Đối với các lớp trung học, các thầy cô giáo sẽ truyền đạt cho học sinh việc dạy học từ xa và ngay thứ Tư, ngày 3/2, học sinh sẽ có thời khóa biểu học trực tuyến trên ứng dụng Teams.

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, thứ Hai (ngày 1/02) và thứ Ba (ngày, 2/2) học sinh ở nhà và tiếp tục học bài và làm các bài tập đã yêu cầu. Do cần có sự phối hợp cần thiết giữa các giáo viên nên phương thức dạy học từ xa đối với hai bậc học này sẽ bắt đầu từ thứ Tư, ngày 3/2. Các thầy cô giáo sẽ thông báo tới gia đình học sinh các phương tiện hỗ trợ dạy học từ xa thông qua ứng dụng Moodle, như đã nêu với quý vị.

Với các kinh nghiệm đã có trước đây, tất cả các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, cũng như học sinh và gia đình học sinh, sẽ bắt tay vào giai đoạn mới này mà chúng tôi biết là khó khăn đối với tất cả mọi người.

Tôi tin tưởng vào cam kết và đoàn kết của mỗi người trong chúng ta.

Trân trọng.
Hiệu trưởng
Ouardda ROUBI-GONNOT