Dernière modification le 8 juillet 2020 par LFAY

63 học sinh lớp 9 của chúng ta có thể tự hào về các kết quả xuất sắc đạt được qua kỳ thi tốt nghiệp THCS (DNB) : 100% tốt nghiệp trong đó có 95% được xếp hạng.

Chúng ta cùng chúc mừng các em và chúc mừng các thầy cô giáo đã chuẩn bị tốt kiến thức cho các em.

Kết quả chung: 100 tốt nghiệp.
Trong đó : 81% tốt nghiệp hạng tối ưu, 11% hạng ưu, 3% hạng bình.