Dernière modification le 15 février 2023 par LFAY

[bleu marine]ĐĂNG KÝ:[/bleu marine]

[rouge]
LƯU Ý : Nhà trường không yêu cầu phụ huynh trả bất cứ khoản phí nào cho đến khi hồ sơ được Hiệu trưởng toàn trường phê duyệt và sẽ gửi thông báo tới phụ huynh.[/rouge]

Học sinh được đăng ký vào lớp theo tuổi của mình (lớp tương ứng với năm sinh) hoặc vào lớp theo quyết định của trường học trước ghi trong hồ sơ học bạ (trường ở Pháp hoặc thuộc hệ thống AEFE hoặc trường được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận).

[bleu marine]THỨ TỰ XEM XÉT HỒ SƠ:[/bleu marine]

Chỉ duy nhất Hiệu trưởng toàn trường quyết định tiếp nhận học sinh căn cứ vào chỉ tiêu và theo thứ tự ưu tiên như sau :

  1. Học sinh quốc tịch Pháp
  2. Học sinh đến từ một trường học ở Pháp hoặc thuộc hệ thống AEFE hoặc trường được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận
  3. Học sinh quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài có anh/chị/em ruột đang học tại trường
  4. Học sinh có cha/mẹ là cựu học sinh của trường
  5. Học sinh khác

[rouge]Hồ sơ gửi quá hạn, ngay cả với học sinh quốc tịch Pháp, sẽ chỉ được xem xét trong chừng mực nhà trường còn khả năng tiếp nhận.[/rouge]

[bleu marine]ĐIỀU KIỆN:[/bleu marine]

Vào lớp mẫu giáo bé (PS) :
Nhà trường có thể tiếp nhận học sinh không biết tiếng Pháp mà không cần kiểm tra đầu vào :

  • Mẫu giáo bé (PS) : sinh năm 2020

Vào các lớp từ mẫu giáo nhỡ (MS – sinh năm (sn) 2019) trở lên :
Hồ sơ của học sinh chưa đi học hoặc đang học ở một cơ sở giáo dục không được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận mặc nhiên phải qua xem xét kỹ lưỡng của Ban Giám hiệu và học sinh phải qua kiểm tra đầu vào nếu như nhà trường còn chỉ tiêu tuyển sinh.

[bleu]Cách thức kiểm tra đầu vào[/bleu]
Sẽ được tổ chức trong tuần từ ngày 26 đến ngày 30/6/2023 cho học sinh đang ở Hà Nội và trong tuần cuối cùng của tháng 8/2023 (hoặc đầu tháng 9) cho học sinh đến từ nước ngoài. Phụ huynh sẽ được thông báo qua thư điện tử về ngày kiểm tra.

  • Vào lớp mẫu giáo lớn (GS: sn 2018) và lớp Một (CP: sn 2017) : Kiểm tra năng lực tiếng Pháp, kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng nói.
  • Vào các lớp Hai (CE1: sn 2016), Ba (CE2: sn 2015), Bốn (CM1: sn 2014), Năm (CM2: sn 2013) : Kiểm tra tiếng Pháp (đọc, viết, chính tả, chia động từ) và toán (cách viết và đọc số, làm tính, giải bài, hình học).
  • Vào các lớp Sáu (6ème: sn 2012), Bảy (5ème: sn 2011), Tám (4ème: sn 2010), Chín (3ème: sn 2009), Mười (2nde: sn 2008), Mười một (1ère: sn 2007), Mười hai (Terminale hay Tle: sn 2006) : Kiểm tra các môn Pháp văn (kỹ năng đọc, nghe hiểu, nói, viết), toán và tiếng Anh.

Kết quả kiểm tra cũng nhưng quyết định tiếp nhận học sinh sẽ không được xem xét lại. Và nhà trường không cung cấp chi tiết kết quả bài kiểm tra.