Dernière modification le 1 juin 2021 par LFAY

Sách vở và đồ dùng học tập cá nhân cho học sinh tiểu học :
Ở trường tiểu học, toàn bộ vở, sổ ghi đầu bài cũng như sách giáo khoa sẽ được nhà trường phát cho học sinh. Như vậy, gia đình chỉ cần sắm một số dụng cụ cá nhân cho các cháu mà thôi (cặp sách hay ba lô, bút chì mầu, bút phớt, túi đựng bút-chì-tẩy-kéo…). Nhằm giúp các cháu sử dụng thuận tiện, quý vị nên chọn loại có chất lượng tốt và nên sắm dự trữ phòng khi cần thay thế.
Đối với các lớp thuộc giai đoạn học tập 3 (lớp 3, 4, 5) gia đình nên sắm cho các cháu một quyển từ điển để tra cứu ở nhà (đối chiếu loại từ điển nên mua đối với từng năm học được ghi trong danh sách đồ dùng học tập cần chuẩn bị).

Vào ngày khai giảng, học sinh nhớ mang theo đầy đủ các đồ dùng học tập cá nhân khi đến trường.

Hiệu trưởng khối mẫu giáo & tiểu học
Sylvie GUILLAUME-BRANCHE

Các lớp Mẫu giáo

 • Một mũ lưỡi trai hoặc có vành ghi tên học sinh
 • Một thú bông hoặc đồ vật quen thuộc trẻ thường ôm lúc ngủ nếu trẻ cần
 • Một bình nước
 • Một túi ghi tên học sinh trong đó có quần áo thay : hai quần lót ; hai áo phông ; hai quần ; một đôi giày/dép. Phụ huynh ghi tên con và tên lớp trên tất cả quần áo.

++++Vào lớp 1 (CP)

 • 2 túi đựng bút
 • 1 cặp có thể để vừa vở 24x32cm
 • 2 thỏi hồ dán khô
 • 2 bút chì đen
 • 1 gọt bút chì có bầu chứa vỏ bào
 • 1 cục tẩy
 • 1 thước kẻ 20 cm cứng
 • 12 bút dạ
 • 12 bút chì mầu
 • 1 bảng và mút xóa bảng
 • 2 bút dạ viết bảng
 • 2 bút bi mực xanh lơ, 2 bút xanh lá, 2 bút đỏ, 2 bút đen
 • 1 kéo học sinh đầu tròn
 • 2 bút nhớ dòng (mầu vàng và xanh lá)
 • 1 bìa kẹp tài liệu có chun gài
 • 1 bình đựng nước
 • 1 áo phông cũ dùng để mặc bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật
 • 1 túi vải để đựng sách khổ to mượn của thư viện

[(Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng, làm mất hoặc làm hỏng.
Để kéo dài thời gian sử dụng, PH nên chọn mua sản phẩm chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được ghi tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.)]

++++Lớp 2 (CE1)

 • 1 túi đựng bút bằng vật liệu mềm
 • 1 bút bi màu xanh lơ, 1 xanh lá, 1 đỏ, 1 đen (không dùng loại bút gộp 4 màu)
 • 1 hộp chì màu loại tốt
 • 1 hộp bút dạ loại tốt
 • 2 thỏi hồ dán loại to
 • 1 cục tẩy trắng dẻo
 • 1 kéo học sinh loại tốt
 • 2 bút chì đen loại HB và 1 gọt bút chì có bầu chứa vỏ bào.
 • 1 thước kẻ 30 cm – không dùng thước mềm và thước gấp
 • 1 bảng viết bút phớt màu trắng + 1 bút phớt loại xóa được + 1 giẻ lau
 • 1 ê-ke loại tốt
 • 1 bình đựng nước
 • 1 quyển từ điển Larousse hoặc Robert hoặc Hachette, loại dành cho học sinh 8-11 tuổi hoặc 6-8 tuổi (để ở nhà)
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để choàng bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)

[(Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng hết, hoặc làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn sắm loại có chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được đánh dấu tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.)]

++++Lớp 3 (CE2)

 • 1 bình nước, 1 mũ lưỡi trai
 • 1 túi to đựng đồ dùng học tập
 • 5 bút bi xanh lơ hoặc đen, 3 bút bi đỏ, 3 xanh lá
 • 2 bút nhớ dòng màu khác nhau
 • bút dạ nét mảnh
 • bút chì màu
 • 3 thỏi hồ dán hoặc 3 tuýp hồ dán nước
 • 3 bút chì
 • 3 cục tẩy
 • 1 gọt bút chì có bầu đựng vỏ bào
 • 1 kéo học sinh đầu tù
 • 1 thước kẻ dẹt dài 30cm
 • 1 ê-ke
 • 1 com-pa
 • 1 bảng trắng Velleda hoặc bảng truyền thống
 • 3 bút dạ viết bảng hoặc 3 cục phấn
 • 1 mút xóa bảng
 • 1 áo phông cũ hoặc 1 tạp dề cho giờ học vẽ
 • 1 từ điển tiếng Pháp để ở nhà

++++Lớp 4 (CM1)

 • 3 bút bi mực xanh lơ, 1 xanh lá, 1 đỏ, 1 đen
 • 1 hộp bút chì màu
 • 1 hộp bút dạ nét mảnh
 • 3 thỏi hồ dán
 • 1 cục tẩy trắng dẻo
 • 1 kéo đầu tù
 • 2 bút chì HB + 1 gọt bút chì
 • 1 túi đựng bút
 • 2 bút nhớ dòng mầu khác nhau
 • 1 com-pa chất lượng tốt
 • 1 ê-ke
 • 1 thước kẻ dẹt mới dài 30cm (Chú ý : không dùng thước mềm !)
 • 1 bình nước

Ở nhà cần có :

 • 1 quyển sách dạy chia động từ Nouveau BESCHERELLE « La Conjugaison pour Tous » – éditions HATIER (có thể mua ở Hà Nội).
 • 1 túi đựng bút trong đó có bút bi xanh lơ, đỏ, xanh lá, bút chì, tẩy, thước kẻ, bút chì màu

[(Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng, làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn mua sản phẩm chất lượng tốt. Túi đựng đồ dụng học tập sẽ được để lại tại lớp.)]

++++Lớp 5 (CM2)

 • 4 bút bi (1 mực xanh lơ, 1 xanh lá, 1 đỏ, 1 đen) không xóa được
 • 1 hộp bút chì màu
 • 1 hộp bút dạ màu nét mảnh
 • 5 cây keo dán
 • 1 cục tẩy màu trắng dẻo
 • 1 kéo cắt giấy chất lượng tốt
 • 1 bút chì + 1 gọt bút chì
 • 2 túi đựng bút
 • 1 bảng trắng + bút dạ bảng loại xóa được + khăn lau
 • 3 bút nhớ dòng màu khác nhau
 • 1 com-pa chất lượng tốt
 • 1 ê-ke
 • 1 thước kẻ dẹt mới dài 30cm (Chú ý : không dùng thước mềm !)
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để choàng bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)
 • 1 bình nước

Nên có :

 • 1 quyển từ điển bản mới (để dùng ở nhà), có thể chọn một trong những loại sau : Super Major Larousse CM1/6è hoặc Larousse de Poche hoặc Micro-Robert hoặc Hachette junior

[(Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng hết, hoặc làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn sắm loại có chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được đánh dấu tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.)]