Dernière modification le 30 novembre 2020 par LFAY

Thư viện Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace – hân hạnh giới thiệu với anh/chị chương trình hoạt động dành cho thiếu niên nhi đồng tháng 12/2020 :

Từ 28/11/2020 đến 28/02/2021 : Triển lãm thực tế tăng cường « URAMADO AR »
Thứ Bảy ngày 05 lúc 16h00 : Workshop « Cuốn sách của chính bạn »
Thứ Tư ngày 09 lúc 09h30 : Buổi sáng của bé
Thứ Bảy ngày 12 lúc 10h30 : Manuel đọc truyện
Thứ Bảy ngày 19 lúc 16h00 : Workshop « Nô-en ở Pháp qua con mắt trẻ thơ »
Thứ Bảy ngày 26 lúc 10h30 : Workshop « URAMADO AR »

Địa điểm : Góc Thư viện trẻ
Hoạt động chỉ dành cho các bé có thẻ thành viên, số lượng chỗ có hạn
Đăng ký trước tại : mediatheque@ifv.vn
Chi tiết chương trình được gửi trong tệp đính kèm: