Dernière modification le 25 août 2021 par LFAY

Thưa quý phụ huynh,

Cùng các em học sinh thân mến,

Tuân thủ các chỉ thị mới nhất của chính quyền sở tại, Bộ phận hành chính của nhà trường, dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 25/8/2021, sẽ làm việc theo chế độ giảm tiếp xúc trực tiếp: Vì vậy chúng tôi đề nghị quý phụ huynh cùng các em học sinh ưu tiên sử dụng thư điện tử để liên hệ, trao đổi. Trường hợp bắt buộc phải đến trường, quý vị vui lòng đặt hẹn trước qua thư điện tử gửi tới Văn phòng nhà trường hoặc Văn phòng Khối Mẫu giáo & Tiểu học.

Công tác tổ chức khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022 vào ngày 06/9 đang được chuẩn bị. Các thông tin chi tiết liên quan sẽ được gửi tới các gia đình sau cuộc họp giáo viên chuẩn bị cho khai giảng, dự kiến vào ngày 01/9 tới.

Xin cảm ơn sự thông cảm của các quý phụ huynh cùng các em học sinh.

Corinne CHAN
Hiệu trưởng


Dear pupils, dear parents, dear families,

Respecting the most recent sanitary rules edicted by the local authorities, the administration of the LFAY will partially work at school: exchanges by mail are to favor. But appointments can also be given by our secretaries (primary or secondary) in case of absolute necessity.

School will start on line in August 6th: our teachers and staff are already working on it. You will be given more information after the 1st-september-online teachers’ meeting.

Thank you for your understanding.

Corinne CHAN
Headmaster