Dernière modification le 8 mai 2020 par LFAY

Chỉ dẫn y tế 11/05/2020 :

QUY ĐỊNH Y TẾ :

QUY ĐỊNH LAU DỌN PHÒNG ỐC :

QUY ĐỊNH KHUNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 :

Hiện nhà trường đang tiến hành tẩy, khử trùng (Chloramine B)

10/05/2020 :